In welke sectoren zijn veel ZZP´ers actief?

Omdat het begrip ZZP´er vrij ruim is, spreekt het een beetje voor zich dat dit type zelfstandigen in steeds freelancing-1meer bedrijfstakken actief zijn. Ondanks dat het val voor een aantal sectoren geldt dat hier heel veel ZZP´ers werken, komen er daar gestaag meer en meer bij. Door de kamer van koophandel worden er regelmatig cijfers bekend gemaakt waaruit blijkt in welke sectoren nu wel en niet veel ZZP´ers actief zijn.

De sector met de allermeeste zelfstandigen is die van zakelijke diensten. Aangezien dit een vrij ruim begrip is kan hiermee dan ook verklaar worden waarom er zoveel mensen juist als ZZP´er in deze sector werken. Het totaal is dan ook meer dan dubbel zoveel als die van de tweede sector. Dit is de bouw. Dat hierin veel mensen werkzaam zijn die voor zichzelf zijn begonnen is wel algemeen bekend. Vaak werken zij in eerste instantie een tijd voor een baas maar is er dusdanig veel werk in een bepaald vak dat men weet dat er veel meer uit de werkzaamheden gehaald kan worden. Een logisch gevolg hiervan is dat veel van deze personen uiteindelijk ervoor kiezen om zelfstandig te worden.

Overige sectoren waar veel zelfstandigen in gevonden kunnen worden zijn de gezondheidszorg, de IT, land en tuinbouw en industrie. De cijfers van de aantallen personen die in deze bedrijfstakken voor zichzelf werken liggen niet heel erg ver van elkaar. Als er gekeken wordt naar deze sectoren is het voor sommige logisch dat hier veel mensen voor zichzelf werken, als is dat bij andere misschien weer juist niet zo. Met alle overige sectoren meegenomen plus de andere soorten zelfstandigen die niet echt onder een sector vallen komt het totale aantal ZZP´ers uit op bijna een miljoen. Wanneer we hier alle mensen afhalen die in Nederland wonen en niet kunnen werken vanwege hun leeftijd of iets anders, blijkt dus dat er ontzettend veel zelfstandigen actief zijn.