De verschillen tussen een ZZP´er en een freelancer

Ze worden misschien vaak voor het zelfde aangezien, ZZP´ers en freelancers. Dit is niet zo heel gek, in zeker zin werken mensen met deze beroepen een beetje op dezelfde manier. Maar er zijn ook wel degelijk een aantal duidelijke verschi1362194289884499090llend te benoemen. Zo is het dus eigenlijk iets te eenvoudig om iedereen die een ZZP´er of freelancer is als precies hetzelfde te omschrijven.

Wat wel voor beiden geldt is dat ze zelfstandig zijn. Dit houdt in dat ze niet bij een bedrijf in loondienst zijn en eigenlijk voor zichzelf werken. Dit wil niet zeggen dat ze niet voor een bedrijf werkzaamheden kunnen verrichten, want dit kan, alleen niet in loondienst. Beiden zijn wel ondernemers en hebben als overeenkomst dat ze geen personeel in dienst hebben. Een andere gelijkenis is dat ze wel ingeschreven staan bij de kamer van koophandel.

Deze termen duiden een groep mensen aan. Het is wel zo dat het woord freelancer veel eerder bestond, en ZZP´er een vrij recentelijk ontstaan begrip is. In principe betekend het in de basis hetzelfde, al kunnen de verschillen die er zijn wel degelijk van belang zijn en mogen deze dus ook niet zomaar over het hoofd gezien worden.

Dan nu het antwoord op wat wel het verschil is tussen de twee. Dit gaat vooral om een belastingtechnisch onderwerp. Voor freelancers geldt het dat de inkomsten die uit het freelance werk gehaald worden gelden als overige inkomsten voor de belasting. Dit is tevens de reden dat een freelancer niet in aanmerking komt voor de aftrek van inkomstenbelastingen, terwijl dit voor een ZZP´er wel zo is. Uiteindelijk is het qua belasting dus misschien iets voordeliger voor een ZZP´er. Freelancers kunnen in een aantal gevallen ook geldt bijverdienen buiten een gewone baan. Deze zijn dan dus part-time freelancers. Dit ziet men bij ZZP´ers niet of nauwelijks.