Belasting voor ZZP´ers

Dit kan een aardig struikelblok vormen voor beginnende ZZP´ers. Het probleem voor mensen die altijd voor een baas gewerkt hebben is natuurlijk dat je zich in dat geval niet of nauwelijks zorgen hoeft te maken over het betalen van belastingen. Slechts eenmaal per jaar moet er een en ander ingevuld wordendownload-62 wat dan vaak al in grote lijnen voor je gedaan is. Een kind kan dus eigenlijk de was doen. Maar wanneer iemand zelfstandig wordt zal dit stukje werk ook voor eigen rekening komen.

Het is goed om rekening te houden met de belastingen indien je als ZZP´er gaat beginnen. Immers ziet iemand in loondienst uiteindelijk alleen het nettoloon verschijnen en niet wat daar nog af gaat. Dit gebeurd met het geld dat als zelfstandige verdient wordt wel. De belasting moet dus als het ware ingecalculeerd worden bij de verdiensten.

Eigenlijk dienen er twee soorten belastingen betaald te worden, te weten de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Hieronder een korte omschrijving van beide soorten.

Inkomstenbelastingen

Het komt er op neer dat dit het deel is wat betaald moet worden over de brutowinst die iemand met een onderneming vergaard. De hoogte van deze belasting zal ongeveer een derde van het totaal zijn. Om te zorgen dat de aangifte van deze belastingen goed verloopt is het goed jezelf er eens goed in te verdiepen. Sommige dingen zijn namelijk aftrekbaar wat behoorlijk kan schelen.

Omzetbelasting

Dit gaat vooral om de BTW. Hier kan ieder kwartaal aangifte voor gedaan worden. Bij een kleinere onderneming is het overigens soms mogelijk dit wel weer per jaar te doen. Afhankelijk van hoeveel BTW er in totaal betaald wordt per jaar kunnen er nog gunstige regelingen zijn. Blijft het bedrag onder een bepaald totaal dan kan het af en toe zo zijn dat een deel van de BTW behouden mag worden.